ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ2,72% 2,38% 6,12% 20,07% 43,20% 25,51%


26 & 28 / 5 / 2009 ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ Σύνολο απαντηθέντων
1 Xoρευτική ικανότητα


2 15 20 37
2 Παρουσίες στις πρόβες

1 2 22 12 37
3 Όριο ηλικίας 2 6 4 17 6 2 37
4 Συμμετοχές σε εκδηλώσεις του συλλόγου

1 6 18 12 37
5 Γενικότερη διάθεση προσφοράς στον σύλλογο

1 9 18 9 37
6 Εμφάνιση-παρουσιαστικό 5 1 5 10 12 4 37
7 Βαθμός ενσωμάτωσης στις αποστολές/ Βαθμός επικοινωνίας με το τμήμα

2 7 21 6 36 -21
8 Απόδοση και παρουσίες σε προηγούμενες αποστολές 1
4 6 15 10 36 -21


8 7 18 59 127 75Η εναλλαγή των ατόμων να γίνεται κατά :ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ30 7 37
Δεν με ενδιαφέρει το θέμα, ας το λύσει η διοίκηση : 0 37