ΤΙ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΔΑΡΙ

Λαμπρή 2009


Άμον αέρας έρθεν εδέβεν και το φετιζνόν η Λαμπρή. Άμον το ποράν που έρται ευρίκ' σε αναχάπαρα, και αγληγορεστά φεύ'. Ούς να παίρωμ' ατο χαπάρ', ετελέθεν. Ούς να εμπαίνωμε σο καθαρόν την Δευτέραν, ά, ετελέθεν η Τρίτη και εντώκαμε το καθαρόν την Τετάρτην. Και ούς να βραδύν η τετάρτη, άμον εθαρρείς και έσκισαμε την πέμπτην και αναμένωμε το μεγάλον την Παρασκευήν. Την Παρασκευήν πα θα παρεβγάλλνε τον επιτάφιον, πάει κι ατό, έρθεν το Σάββατο. Ζατί το τρανόν το Σάββατον ενεμείναμ' ατο άμον.......την Ανάστασην !! Ους να μερών το τρανόν το Σάββατον ο ποπάς είπεν το δεύτε λάβετε φώς, και από πις πα εκόλτσεν το Χριστός Ανέστη, και προτού τελέν το Χριστός Ανέστη, εμείς έκατσαμε σο στόλ και ερούξαμε απάν σην μαγειρίτσαν, σα τζατζίκα, σα τσορέκ(ι)α και σ' ωβά. Σεράντα, πενήντα ημέρες νηστείαν, πού θα στέκ ο άρθωπον. Αούτο τ' ευλοημένον την ημέραν ωρίαζεν. Ποίος είχεν τακάτ να στέκ' κι αναμέν' πότε θα τελείται ατό το Χριστός Ανέστη;

Μήπως εμείς ενεμείναμε την Λαμπρήν, για να πάμε σην εκκλησίαν, δοξάζωμε τον Θεόν, και εφτάμε την προσευχή μουν; Μήπως εμείς ενεμείναμε την Λαμπρήν, για να εορτάζωμε την Ανάσταση του Κυρίου; Μήπως εκράναμε νηστείαν για να κατενίζωμε την ψήν εμουν; Μήπως ενεμείναμε την Λαμπρήν για να παρουσεύωμε με τοι τουσμά ν τς' εμουν, να αγαπούμε αλλήλους, να δίγωμε ευχάς, και να παρακαλούμε τον Θεόν να βοηθά μας και να αναστίουμες κι εμείς πά; Ντο λέτεν ατώρα ! Εμείς ενεμείναμ' ατο την ημέραν για να φορούμε τα κοστούμ(ι)α μουν τα τσίπ καλά, τα ζινίσ(ι)α μουν, και οι γαρήδες τα φορέματά τουν τα λουσάτα και τα καπέλα τουν, να πάμε σην εκκλησίαν δώδεκα παρα πέντε, να παίρωμε το φώς, και δώδεκα και πέντε αν εν δυνατόν, να κλώσκουμες σο σπίτ' και να γουρζουλ(ι)άουμες. Ποίος θα παρουσεύ' και ποίος θα αγαπά, και τίναν; (Ατο εν άλλο θέμαν που θα λέγωμ' ατο σ' άλλο φύλλον) Ποίος θα πάει σον επιτάφιον και ποίος θα παρεβγάλ' (ι)ατον; Ποίος θα εμπαίν' απές σην εκκλησίαν, και ποίος θα ακούει τον ποπάν; (Ατο πα με τον επιτάφιον και τοι ποπάδες θα λέγωμ' ατα άλλη φοράν).

Εμείς άμον Χριστιανοί ορθόδοξοι εφτάμε τ' απάν απάν. Περάνωμε οξωκά ας σην εκκλησίαν, εφτάμε τον σταυρόν εμουν γιατί αέτς πρέπ' να ίνεται, παίρωμε την βρούλαν και σκούμες δ(ι)αβένωμε πλάν. Ατό εν για τ' εμάς η Λαμπρή. Και είμες και οι περισσότεροι. Εγροιξέστεν ατώρα ντο θα ίνεται, αν σε ολίγα χρόν(ι)α θα είμες οι ολιγότεροι. Γιατί αέτς όπως πάνε τα πράματα, μάλλον εμείς θα είμες οι ολιγότεροι σον τόπον εμουν.


Χριστός Ανέστη σ' ολουνούς.

Υΐαν και ευλοΐαν

Κεβρεκίδης Αλέξανδρος 20-4-2009


Λεξικό

Βρούλαν: φλόγα

γουρζουλάουμες: περιδρομιάζουμε

ζινίσ(ι)α: χάνδρες χρωματιστές – κοσμήματα

παρεβγάλλνε: κατευοδώσουν

παρουσεύωμε: συμφιλιώσουμε

ποραν: καταιγίδα, βροχή μικρής διάρκειας

στολ: τραπέζι

τακάτ: αντοχή

τουσμάν: εχθροί