ΤΙ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΔΑΡΙ

2008

Οσον πόσον θα πάει αούτο η δουλεία.Για ας τερούμε .Aούτο το περσιζνόν η χρονία έκαψεν τα πόστ(ι)α μουν, έφαεν την ψην εμουν. Μω το θάμας. Πολλά αφορισμένον μιλ(ι)άτ πρέπ' να είμες. Ατόσα έσυραμε ατο το αφορισμένον το 2008 και εγλύτωσαμε ας σην θαναμονήν, για πολλά ετεψίζηδες είμες , για πολλά αβανάκηδες.

Τρακόσα κοπρομούμουλα, όπως έλεεν κι ατός ο χρυσόστομον ο Χάρρυ Κλυν, εποίκαν το κράτος εμουν τ'απαν αφκά. Κλεψίματα, φαέματα, καπατέματα, γουρζουλ(ι)άματα, αλεπουδέσα, ψέματα και ίντιαν συρ η ψη εσουν ολ(ι)α εποίκανε. Ο άρθωπον όσον και κιόρμε(α)μις να εν κάποτε χορτάζ.- Ινας μερακλής κάποτε, έφαεν έσπασεν κι επεκεί μανάχος είπεν, αν είσαι άνθρωπος σταμάτα. - Ατοίν χορτασμονήν κι έχνε. Ούς να εφάϊσαμε τ'αλλουνούς, με το συμπάθειον, ''εγαμέθαμε'', ατώρα ατουνούς που θα χορτάζωμ' ατς . Άναυα ατο ερούξαν σο ταλάν και οι ποπάδες. - Έμαθαν ντο λαγκεύνε μας ερούξαν απάνι μουν και οι ποσάδες όπως λέει κι έναν παροιμίαν.- Κι ατο ξαν τιδέν κι εν. Οι ποπάδες ας έναν το μέρος εφτάνε την δουλείαν, και ας σ' άλλο το μέρος εφτάνε ποπαδικήν και θυμ(ι)ατίζνε.

Τα πράματα κι παν καλλά. Το 2008 η χρονία στραβά ερχίνεσεν, καί κι άλλο ẍείρ επείεν. Κι από πού κες να πιάνω κι αρχινώ; Δίσεκτον ετος, καί ποίος κι θα επαντρεύκουτουν, επαντρεύτεν απές σο 2007 για να μη ρούζ απές σο δίσεκτον. Κι εύρικες εκκλεσίαν, μαναστήρ', καί Αε Ηλίαν εύκαιρον για να πάς ευτάς τα γονατοκλησίας 'ι σ'. Για να πέρ'τς σειράν σην εκκλησίαν να παντρεύκεσαι, έπρεπ' να ψαλαφάς ατεν εξ' μήνας, καί έναν χρόνον κι άλλο ενωρίς.

Τον Καλαντάρ' επέθανεν και ο χριστόδουλον. Ν' αϊλοί εμάς, ποίος θα φωτάζ 'μας ατώρα; Όσον ντό έκλαψεν ατον ο κόσμον, εθαρρείς κι εσύ ατός εφάϊζ' εμας, και επότιζ' εμας, άμον το χάταλον πού φάζ', ποτίζ', και λαλαẍεύ' η μάνα. Ας' ατό και ύστερα εκυλίγαμε σόν κατήφορον άμον κυλιντέρια.

Ασφαλιστικόν, Αιγαίον, κερδοσκοπίας, ακρίβεια, Ζαχόπουλον, Θέμος και πέντε εκατομύρια ευρώ, τριανταφυλλόπουλον, δικηγόροι, δικαστές, μολυσμένον ηλιέλαιον τον καλομηνάν - ο καλομηνάς απο πάν' ατ εδαίβεν - διακοπές ρεύματος, απεργίας, σεισμοί λοιμοί και καταποντισμοί, το πετρέλαιον τόν χορτοθέρ' ελάγκεψεν σα 146 δολάρια, siemens, τούρκοι με προκλήσεις και καταπατήσεις, real estate, Βατοπέδιον άμον ναρκοπέδιον, πορείας αναρχικοί και φωτίας σ' όλεν την Ελλάδαν απ' άκραν σ' άκραν, μακεδονικόν, μετανάστες πρόσφυγες και παλιννοστούντες,

εκατομύρια καί δισεκατομύρια πού πανε κι έρχουνταν, άμον τα φύλλα τη μοθοπωρί, πού κοβαλεί ατα ο αέρας......! Κι εμείς να μη έχωμε μαντήλ να κλαίμε!! Να μη έχωμε σάφλαν και κολλίζωμε έναν γραμματόσημον!!! Κι εμείς κι εψόφεσαμε!!!! Κι εμείς εσταύρωσαμε τα χέρια μουν οπίς σήν ράχιαν εμουν, συρίζωμε και πάμε!!!!! Σο αλών' εμουν νιά βρέẍ, και νιά ẍονίζ'. Όπως λέει και ίνας φίλος 'ιμ' - άλογο κλάνει.– Καί αφού εγλύτωσαμε ασ' ατό την ταραμονήν, έ ατότε εμείς κι έχωμε ανάγκην. Άτιμον πάσταν είμες. Καί ατα μανάχον κι είναι. Άλλα τόσα, κι άλλα τόσα είναι ντό κι έγραψα. Εγροικάτεν ατώρα ντό έντονε σο καρήπ' κον τήν Ελλάδαν εμουν τήν χρονίαν ντό εδέβε 'μας; - Καί όπως ελέπω το 2009 θα λέωμε τόν Δεσπότην Παναγιώτην.-

Υείας και ευλοΐας


Κεβρεκίδης Αλέξανδρος.


ΛΕΞΙΚΟ

αβανάκηδες: (λ.τ.) Βλάκες

Αλεπουδέσα: Δόλοι, πονηριές

γουρζουλιάματα: Περιδρομιάσματα

ετεψίζηδες: (λ.τ.) Αναίσχυντοι,αναιδείς

Καλαντάρ: Ιανουάριο

Καλομηνάν: Μάϊο

καπατέματα:

καπατεύω : (λ.τ.) Κρύβω, σκεπάζω

καρήπ' κον: Έρημο

κιόρμαμις: (λ.τ.) Αχόρταγος, άπληστος

κυλιντέρια: Κύλινδρος

Λαλαẍεύ: Χαϊδεύω

μιλιάτ: Λαός, φυλή

μοθοπωρι: Φθινοπώρου

ποσάδες: Γύφτοι

πόστια: Πετσιά, δέρματα

σάφλαν: Σάλιο

ταλάν: Λεηλάτημα

ταραμονήν: Ταραχή

χάταλον: Παιδί

ẍείρ: Χειρότερα

χορτοθέρ: Ιούλιο

(λ.τ.) Λέξη Τούρκικη